Joe Shikhman

Joe Shikhman is a senior editorial producer for ‘Kudlow.' You can follow Joe on Twitter @JoeShikhman